ขนส่งสินค้า ไปต่างจังหวัด ต้องระวังในข้อใดบ้าง ?

ขนส่งไปชลบุรี

                การขนส่งสินค้านั้น ปัจจุบันนั้นเปิดกว้างมากขึ้นอย่างมาก  อย่างเช่น การ ขนส่งไปชลบุรี การขนส่งไปจังหวัดระยอง เองก็มีอย่างมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะส่งของไปไหนมาไหน นั้นก็มีข้อควรระวังด้วยเช่นกัน ดังนั้นในวันนี้เราจะมาพูดถึงข้อควรระวังในการขนส่งสินค้ากันนะครับ

ผู้รับไม่ชัดเจน

            การที่เราจ่าหน้าถึงผู้รับที่ไม่ชัดเจนนั้นแน่นอนว่าย่อมทำให้ คนที่ไปส่งสินค้าให้กับเรานั้นไปไม่ถูกอย่างแน่นอน ดังนั้นเราควรจะคอบทวนที่อยู่ของผู้รับหดี และ ตรวจสอบถวามเรียบร้อยให้ชัดเจนก่อนที่จะส่งสินค้านะครับ เพราะจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการขนส่ง จะได้ไม่เสียเวลาทั้งคนส่งคนรับด้วยนะครับ

ขนส่งไปชลบุรี

กล่องบรรจุสินค้า และ ความเรียบร้อย

            การขนส่งสินค้านั้น ต้องระมัดระวังเรื่องการที่จะทำให้สินค้าเกิดความเสียหาย และ ในขณะที่เราเป็นแพ็คสินค้าเองเราก็จะต้องระวังไม่ให้กล่องที่บรรจุสินค้านั้นมีขนาดใหญ่เกินไป ก็อาจจะทำให้สินค้าเกิดความเสียหายเอาได้ ดังนั้นต้องระมัดระวัง และเช็คความเรียบร้อยก่อนที่จะส่งสินค้าด้วยนะครับ

มีของอะไรบ้างที่ห้ามส่ง

            หากเรายังไม่เคยส่งสินค้าไปไหนมาไหนเลย หรือ ไม่เคยส่งสินค้าออกนอกจังหวัดเลยจะต้องศึกษาให้ดีนะครับ ว่าสินค้าชนิดไหนนั้นส่งได้ และ ชนิดไหนส่งไม่ได้ เพราะว่าของที่ส่งไม่ได้นั้นก็มีเหมือนกันและถ้าขืน ฝืนส่งไปอาจจะถูกดำเนินคดีได้นะครับดังนั้นต้องลองดูให้ดี ๆ นะครับ

                ดังนั้นก่อนที่จะส่งสินคต้าไปไหนก็ตาม ควรจะเช็คความเรียบร้อยก่อนนะครับ เพราะถ้าหากสินค้าเกิดความเสียหาย หรือ มีปัญหาระหว่างขนส่งเข้าอาจจะทำให้ทั้งผู้ส่งและ ผู้รับเสียเวลาเอาได้นะครับ

Back To Top