ขั้นตอนการชิปปิ้งจากจีน

ชิปปิ้งจากจีน

สำหรับการซื้อของในปัจจุบันเป็นเรื่องที่แสนจะง่าย เพียงแค่มีสมาร์ทโฟนและอินเตอร์เน็ต คุณก็สามารถสั่งของได้จากทั่วทุกมุมโลกได้แล้ว โดยเฉพาะการสั่งของจากประเทศจีน ที่ได้รับความนิยมเพราะปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่นความหลากหลายของสินค้า ราคาของสินค้า ความทันสมัยตามเทรนด์โลกของสินค้า จึงทำให้ผู้คนถูกใจและสั่งของกับจีนเป็นจำนวนมาก ในขั้นตอนของการสั่งนั้นง่ายดายก็จริง แต่สำหรับขั้นตอนการชิปปิ้งจากจีน คุณจะต้องทำอย่างถูกกฎหมาย มีเอกสารให้ครบพร้อม ดังนั้นมาดูกันดีกว่าว่าจะต้องเตรียมอะไร และมีขั้นตอนการชิปปิ้งจากจีนอย่างไรบ้าง

  1. การยื่นเอกสารข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าและบันทึกข้อมูล ประกอบไปด้วย
  • ข้อมูลเรือเข้า
  • ใบตราส่งสินค้า
  • บัญชีรายการสินค้าทุกรายการ
  • บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ
  • เอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารผู้รับบรรทุก ผู้รับประกันภัยธนาคาร
  • ใบอนุญาตนําเข้าหรือเอกสารอื่นใด กรณีสินค้านําเข้าเป็นของต้องจำกัดตามเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • กรณีเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และสินค้าที่ไม่สามารถแยกชนิดและคุณภาพได้โดยง่าย ควรมีเอกสารใบรับรองการวิเคราะห์ของผู้ผลิตสินค้า (Certificate of Analysis) หรือเอกสาร รายละเอียดของสินค้า (Specification) หรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Material Safety Data Sheet) 
  1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า

เมื่อศุลกากรได้รับข้อมูลและเอกสารเรียบร้อย จะทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในใบขนสินค้า หากมีข้อผิดพลาด ศุลกากรจะแจ้งกลับมายังผู้นำเข้าเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง จากนั้นให้ผู้ประกอบการส่งกลับกรมศุลกากรอีกครั้ง เมื่อข้อมูลทั้งหมดถูกต้องครบถ้วน ศุลกากรจะออกเลขที่ใบขนสินค้าให้ หลังจากที่เจ้าหน้าทำที่การตรวจสอบพิสูจน์อย่างละเอียดตามเงื่อนไขที่กำหนดของศุลกากร

  1. เจ้าหน้าที่ตรวจและปล่อยสินค้า

ผู้นำเข้าสินค้าจะต้องทำการยื่นใบขนสินค้าขาเข้ากับใบเสร็จรับเงิน ที่คลังสินค้า เพื่อเจ้าหน้าที่จะทำการปล่อยสินค้า จากนั้นสินค้าของคุณจะถูกตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้องโดยละเอียดอีกครั้ง และระบุว่าสินค้าดังกล่าวต้องผ่านการเปิดตรวจ หรือ ยกเว้นการตรวจ

หากเป็นใบขนสินค้าขาเข้ายกเว้นการตรวจ จะใช้เวลาน้อยมาก และปล่อยสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร หลังจากนั้นสถานะของการปล่อยสินค้าจะส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปที่ท่าเรือ และผู้นำเข้าเป็นลำดับต่อไป

สำหรับสินค้าที่ต้องผ่านการเปิดตรวจตามพิธีการศุลกากร ท่าเรือหรือท่าอากาศยานจะเคลื่อนย้ายสินค้าไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่ศุลกากร เมื่อเสร็จเรียบร้อยจะปล่อยสินค้าออกจากอารักขาศุลกากร สินค้าที่ปล่อยออกมาจะถูกขนส่งไปยังสถานที่ของผู้ประกอบการ เมื่อผู้ประกอบการได้รับเรียบร้อยแล้ว ควรตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของสินค้าอย่างละเอียดทุกครั้ง  นี่ก็เป็นขั้นตอนเบื้องต้นสำหรับการชิปปิ้งจากจีน ที่มือใหม่หรือมือเก่าก็ควรจะรู้และศึกษาให้ชำนาญ เพื่อให้การชิปปิ้งจากจีนเป็นไปอย่างรวดเร็วและเรียบร้อยไม่มีสะดุด

Back To Top