ข้อดีของ การ” ตรวจสุขภาพประจำปี” ที่พนักงานหลายคนอาจจะยังไม่รู้

ตรวจสุขภาพประจำปี

                หากใครที่ทำงานในองกรณ์ต่าง ๆ นั้นจะมีประเพณีมากมาย ที่เกิดขึ้นในองกรณ์ ซึ่งหนึ่งในงานสำคัญนั้นคือ “การตรวจสุขภาพประจำปี” ที่จะต้องจัดทำขึ้นทุกปี ที่พนักงานหลาย ๆ คนอาจจะมองว่ามีเพื่ออะไร ? และ ไม่เห็นความสำคัญ แต่ในบทความนี้เราจะขอพูดถึง ข้อดีของการมีการตรวจสุขภาพประจำปี กันดีกว่าครับ ว่ามีข้อดีอะไรบ้าง ?

สุขภาพปัจจุบัน

            หนึ่งในสิ่งที่สำคัญเลยนั้นคือ การได้รับรู้ สุขภาพปัจจุบันของตัวพนักงานเอง ว่าปัจจุบันนั้นมีสุขภาพเป็นอย่างไร ? มีการติดเชื้อโรค หรือ มีเชื้อโรคติดต่อด้านใดบ้าง ?  หรือมีอัวยะวะอะไรบ้างที่เสียหาย และ ร่างกายของเราปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไร ? ซึ่งถือเป็นข้อดีที่พนักงานเราได้รับประโยชน์เอง

ผลประโยชน์ของบริษัท

            อีกข้อที่สำคัญนั้นคือ ผลประโยชน์ของบริษัทเอง เป็นข้อดีของบริษัทด้วยเช่นกัน เพราะถ้าหากไม่มีการตรวจสุขภาพประจำปี และ ในกรณีที่ หากว่าพนักงานเกิดมีเชื้อโรค หรือ มีโรคแทรกซ้อนขึ้นมาจะได้รักษาตัวได้ทันที และ ทางบริษัท หรือ องกรณ์เองก็จะได้รักษาผลประโยชน์ขององกรณ์ หรือ บริษัทไว้ด้วยเช่นกัน

ตรวจสุขภาพประจำปี

เพื่อหาช่องทางรักษา

            อีกข้อที่สำคัญนั้นคือ เมื่อพนักงานมีการ ตรวจสุขภาพประจำปี และพบเชื้อโรค หรือ โรคแทรกซ้อน  นั้นก็จะได้คิดหาวิธี และ ช่องทางการรักษาได้ทันที เพราะถ้าหากว่าไม่มีการตรวจสุขภาพประจำปี แล้ว มาเจอเมื่อตอนสายไป ก็อาจจะสายเกินแก้ก็ได้นะครับ

เพื่อส่วนรวม

            อีกข้อที่สำคัญนั้นคือ “เพื่อส่วนรวม” ด้วยเช่นกัน เพราะถ้าหากว่าเรามีการตรวจสุขภาพประจำปี และเราพบกับเชื้อโรค หรือ โรคแทรกซ้อน  ที่สามารถติดต่อได้ง่าย อาจจะทำให้คนอื่นติดกับโรคเราก็ได้ ดังนั้นเพื่อความสบายใจ และ เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวมเองจึงมีการจัด ตรวจสุขภาพประจำปี ขึ้นมานั้นเอง

                และนี้เองจึงเป็นเหตุผลที่เราควรจะมี “ตรวจสุขภาพประจำปี” ในแต่ละองกรณ์ หรือ แต่ละบริษัทนั้นเอง  ซึ่งก็มีข้อข้อดีในตัว และเราได้รู้ สถาณะสุขภาพของเราในปัจจุบันด้วยนะครับ

Back To Top