แบ่งเวลาศึกษาเรียนรู้อย่างไรให้ชีวิต Balance!

แบ่งเวลาเรียน

เวลาเป็นสิ่งมีค่าที่ไม่สามารถหาซื้อไม่ได้จากที่ไหนบนโลก และทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน แต่วิธีการจัดสรรเวลาให้มีประสิทธิภาพของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน บางคนจัดการเวลาได้ดี ในแต่ละวันก็จะสามารถทำอะไรได้หลายอย่าง ขณะที่บางคนจัดการเวลาได้ไม่ดี พวกเขาก็จะเสียเวลาอันมีค่าไปโดยเปล่าประโยชน์ เพราะการที่เขาเสียเวลาอันมีค่านั้นไป เท่ากับว่าเขาเสียเวลาในการพัฒนาตัวเองไปด้วย อีกทั้ง ยังช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายที่หมายมาดไว้ ซึ่งเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณมีเวลาว่างในการจัดสรรเวลาและเรียนรู้ชีวิตในทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ Eisenhower Matrix เป็นตารางช่วยจัดลำดับความสำคัญ

ตารางแบ่งออกเป็น 4 ช่อง แนวตั้งได้แก่ ความสำคัญ และไม่สำคัญ ส่วนแนวนอนได้แก่ เร่งด่วน และไม่เร่งด่วน ซึ่งสามารถจำแนกงานออกเป็น 4 กรณี ดังนี้

  1. เรื่องสำคัญและเร่งด่วนควรทำทันที ยกตัวอย่างเช่น การประชุม ออเดอร์ลูกค้า การทำธุรกรรม การบ้านที่ต้องส่งพรุ่งนี้ เป็นต้น
  2. สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนควรวางแผน ยกตัวอย่างเช่น การสอบในอีกสามเดือนข้างหน้า คุณต้องวางแผนการอ่านหนังสือหรือจัดตารางอ่านหนังสือเพื่อให้คุณมีเวลาในการเตรียมตัวก่อนสอบจริง เป็นต้น
  3. ไม่สำคัญแต่เร่งด่วนควรกระจายงาน ยกตัวอย่างเช่น สายเรียกเข้าจากโทรศัพท์ การเซ็นต์รับของ ซึ่งหากทุกสิ่งพุ่งเข้าหาคุณในขณะที่คุณกำลังยุ่งหัวฟูพร้อมกันทีเดียว ถ้ามันเป็นเรื่องไม่สำคัญ คุณก็ควรจะกระจายงานให้ลูกน้องของคุณทำ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องแบกภาระมากจนเกินไป
  4. ไม่สำคัญไม่เร่งด่วนควรลดทำ ยกตัวอย่าง การเล่นสื่อโซเชียล การเล่นเกม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้หากคุณเล่นมันเพื่อผ่อนคลายยังพอว่า แต่หากเล่นมันจริงจังละก็ไม่แนะนำ เพราะหากมันไม่ได้ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นไปจากเดิม คุณก็ควรจะมองหาสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นน่าจะดีกว่า ยกตัวอย่างเช่น การออกกำลังกาย เล่นกีฬา เรียนหลักสูตรนอกตำรา เป็นต้น

นำงานที่คุณมีอยู่มาจัดสรรลงในช่องตารางเหล่านี้ คุณจะมองเห็นภาพรวมว่าคุณควรทำสิ่งไหนก่อนหลังอย่างไร จากนั้นคุณก็จะมองเห็นเวลาที่เหลืออยู่ที่สามารถนำมาใช้พัฒนาตนเองหรือทำกิจกรรมที่ชอบได้ รวมไปถึงการใช้เวลาอยู่กับครอบครัว เมื่อคุณเพิ่มสิ่งเหล่านี้เข้าไปในชีวิตประจำวันของคุณ คุณจะได้เรียนรู้ชีวิตในทุกๆด้าน การศึกษาที่ดีไม่ได้มีแค่ในตำรา เพราะการศึกษามันคือการเรียนรู้ไปตลอดชีวิตที่คุณควรจะคิดว่าคุณควรใช้มันอย่างไรให้มีคุณค่าที่สุด ลองนำตาราง Eisenhower Matrix ไปใช้กันดูนะคะ

Back To Top