Day: July 25, 2020

การพัฒนาทักษะเด็กในช่วงวัยก่อนเรียน

การส่งเสริมพัฒนาทักษะเด็กในช่วงวัยก่อนเรียนการส่งเสริมพัฒนาทักษะเด็กในช่วงวัยก่อนเรียน

การส่งเสริมให้พัฒนาทักษะและการศึกษาในแต่ละช่วงวัยนั้นสำคัญมาก พ่อและแม่ต้องใส่ใจเด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้พวกเขาเกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสม เนื้อหาและสื่อที่นำมาสอนก็ควรเหมาะกับช่วงวัย โจทย์จะได้ไม่ง่ายหรือไม่ยากจนเกินไปสำหรับพวกเขา จะได้กระตุ้นความคิดของพวกเขาทีละเล็กทีละน้อย ทำให้ไม่ส่งผลต่อเด็กจนเกิดความเครียด พ่อและแม่จึงควรเลือกกิจกรรมในการสอนลูกอย่างระมัดระวัง เรื่องนี้อาจปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือคุณครู เพราะพวกเขามีวิธีการดีที่จะช่วยแนะนำและไกด์คุณให้เข้าใจลูกๆของคุณได้มากขึ้น การส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กวัยก่อนเรียนไม่ได้มีแค่การพัฒนาด้านสมอง แต่ยังมีด้านร่างกาย สังคมและอารมณ์ รวมถึงภาษา ซึ่งในแต่ละวัยจะมีลักษณะการฝึกที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้ เด็กอายุ 1.5 ขวบ ...