Day: May 9, 2021

ขั้นตอนการชิปปิ้งจากจีน

สำหรับการซื้อของในปัจจุบันเป็นเรื่องที่แสนจะง่าย เพียงแค่มีสมาร์ทโฟนและอินเตอร์เน็ต คุณก็สามารถสั่งของได้จากทั่วทุกมุมโลกได้แล้ว โดยเฉพาะการสั่งของจากประเทศจีน ที่ได้รับความนิยมเพราะปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่นความหลากหลายของสินค้า ราคาของสินค้า ความทันสมัยตามเทรนด์โลกของสินค้า จึงทำให้ผู้คนถูกใจและสั่งของกับจีนเป็นจำนวนมาก ในขั้นตอนของการสั่งนั้นง่ายดายก็จริง แต่สำหรับขั้นตอนการชิปปิ้งจากจีน คุณจะต้องทำอย่างถูกกฎหมาย มีเอกสารให้ครบพร้อม ดังนั้นมาดูกันดีกว่าว่าจะต้องเตรียมอะไร และมีขั้นตอนการชิปปิ้งจากจีนอย่างไรบ้าง การยื่นเอกสารข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าและบันทึกข้อมูล ประกอบไปด้วย ข้อมูลเรือเข้า ใบตราส่งสินค้า บัญชีรายการสินค้าทุกรายการ บัญชีรายละเอียดการบรรจุหีบห่อ เอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารผู้รับบรรทุก ผู้รับประกันภัยธนาคาร ใบอนุญาตนําเข้าหรือเอกสารอื่นใด กรณีสินค้านําเข้าเป็นของต้องจำกัดตามเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และสินค้าที่ไม่สามารถแยกชนิดและคุณภาพได้โดยง่าย ควรมีเอกสารใบรับรองการวิเคราะห์ของผู้ผลิตสินค้า (Certificate of Analysis) หรือเอกสาร รายละเอียดของสินค้า (Specification) หรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Material Safety Data Sheet)  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า เมื่อศุลกากรได้รับข้อมูลและเอกสารเรียบร้อย จะทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในใบขนสินค้า หากมีข้อผิดพลาด ศุลกากรจะแจ้งกลับมายังผู้นำเข้าเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง จากนั้นให้ผู้ประกอบการส่งกลับกรมศุลกากรอีกครั้ง เมื่อข้อมูลทั้งหมดถูกต้องครบถ้วน ศุลกากรจะออกเลขที่ใบขนสินค้าให้ หลังจากที่เจ้าหน้าทำที่การตรวจสอบพิสูจน์อย่างละเอียดตามเงื่อนไขที่กำหนดของศุลกากร เจ้าหน้าที่ตรวจและปล่อยสินค้า […]

Back To Top