Tag: ตรวจสุขภาพประจำปี

ข้อดีของ การ” ตรวจสุขภาพประจำปี” ที่พนักงานหลายคนอาจจะยังไม่รู้

                หากใครที่ทำงานในองกรณ์ต่าง ๆ นั้นจะมีประเพณีมากมาย ที่เกิดขึ้นในองกรณ์ ซึ่งหนึ่งในงานสำคัญนั้นคือ “การตรวจสุขภาพประจำปี” ที่จะต้องจัดทำขึ้นทุกปี ที่พนักงานหลาย ๆ คนอาจจะมองว่ามีเพื่ออะไร ? และ ไม่เห็นความสำคัญ แต่ในบทความนี้เราจะขอพูดถึง ข้อดีของการมีการตรวจสุขภาพประจำปี กันดีกว่าครับ ว่ามีข้อดีอะไรบ้าง ? สุขภาพปัจจุบัน             หนึ่งในสิ่งที่สำคัญเลยนั้นคือ การได้รับรู้ สุขภาพปัจจุบันของตัวพนักงานเอง ว่าปัจจุบันนั้นมีสุขภาพเป็นอย่างไร ? มีการติดเชื้อโรค หรือ มีเชื้อโรคติดต่อด้านใดบ้าง ?  หรือมีอัวยะวะอะไรบ้างที่เสียหาย และ ร่างกายของเราปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไร ? ซึ่งถือเป็นข้อดีที่พนักงานเราได้รับประโยชน์เอง ผลประโยชน์ของบริษัท             อีกข้อที่สำคัญนั้นคือ ผลประโยชน์ของบริษัทเอง เป็นข้อดีของบริษัทด้วยเช่นกัน เพราะถ้าหากไม่มีการตรวจสุขภาพประจำปี และ ในกรณีที่ หากว่าพนักงานเกิดมีเชื้อโรค หรือ มีโรคแทรกซ้อนขึ้นมาจะได้รักษาตัวได้ทันที และ ทางบริษัท หรือ องกรณ์เองก็จะได้รักษาผลประโยชน์ขององกรณ์ หรือ บริษัทไว้ด้วยเช่นกัน เพื่อหาช่องทางรักษา             อีกข้อที่สำคัญนั้นคือ […]

Back To Top