Tag: ตรวจสุขภาพประจำปี

ตรวจสุขภาพประจำปี

ข้อดีของ การ” ตรวจสุขภาพประจำปี” ที่พนักงานหลายคนอาจจะยังไม่รู้ข้อดีของ การ” ตรวจสุขภาพประจำปี” ที่พนักงานหลายคนอาจจะยังไม่รู้

                หากใครที่ทำงานในองกรณ์ต่าง ๆ นั้นจะมีประเพณีมากมาย ที่เกิดขึ้นในองกรณ์ ซึ่งหนึ่งในงานสำคัญนั้นคือ “การตรวจสุขภาพประจำปี” ที่จะต้องจัดทำขึ้นทุกปี ที่พนักงานหลาย ๆ คนอาจจะมองว่ามีเพื่ออะไร ? และ ไม่เห็นความสำคัญ แต่ในบทความนี้เราจะขอพูดถึง ข้อดีของการมีการตรวจสุขภาพประจำปี กันดีกว่าครับ ว่ามีข้อดีอะไรบ้าง ? สุขภาพปัจจุบัน ...